Elektriker i Stockholm

Vad gäller allt som rör underhåll och service av befintliga elinstallationer samt installation av ny el i Stockholm med omnejd är vi experter. Även jour är något vi erbjuder vid akuta problem.

Här är några exempel på vanliga elarbeten vi utför:

 • Felsökning/Service av kablar och ledningar
 • Jordning
 • Utökning av befintlig elcentral
 • Installation av elmätare
 • Reparation av trasiga ledningar och uttag
 • Service/Reparation av elradiatorer/luftvärmefläktar
 • Byte av dimmer och andra strömbrytare
 • Reparation och byte av lysrörsarmaturer och övrig belysning
 • Akuta reparationer, jour
 • Laddstolpar och laddboxar

Behöriga elektriker i Stockholm som tar säkerheten seriöst

Sannolikt har du hamnat på vår webbplats då du har elarbeten som behöver utföras inom en snar framtid. Du går då rätt i att medvetet anlita en elektriker i Stockholm som både är behörig och auktoriserad. En elektriker med den kompetensen åtgärdar ditt problem så snabbt det går till en så låg kostnad som möjligt.

Försök inte utföra några elarbeten själv – det är bäst att anlita rätt elfirma i Stockholm redan från första början. Våra elektriker har mängder med erfarenhet av elinstallationer och diverse elarbeten varför de inte bara kan åtgärda eventuella problem väldigt fort – men även komma med rekommendationer som kan vara till stor hjälp.

Få av oss kan klara oss utan elektricitet. Det finns i stort sett ingenting vi människor gör på en daglig basis längre som inte involverar användningen av el på något vis. Det finns olika elektroniska enheter i våra hem, på våra jobb, i våra skolor o.s.v. Att säga att elektricitet är en naturlig del av våra liv numera vore inte att ta i. Vi kan i varje fall inte föreställa oss att gå ens en enda dag utan el. På grund av detta är det kritiskt att elen i ditt hem är säkert och tryggt installerad ur säkerhetssynpunkt.

Du kan alltid ta del av tidigare referensarbeten om så önskas – allt från enklare servicearbeten till större installationer och renoveringar. Vi visar mer än gärna upp elarbeten vi utfört tidigare som kan vara relevanta för just den typen av jobb du behöver få utfört.

El i ditt hem

Elen är onekligen oerhört viktig i våra hem – om inte viktigast. Vi är beroende av el för i stort sett allting – och det vet vi. Dock är det kritiskt att säkerheten tas på absolut största allvar.

Elsystemen i hemmet måste underhållas och hållas i gott skick. Det är alltid en bra idé att anlita en professionell och skicklig elektriker i Stockholm då. Oberoende vad ärendet gäller – installation av vitvaror, elcentraler eller elpannor – även enklare arbeten som dragning av nya kablar och kontakter – vi kan hjälpa dig med allt.

Det sista som får ske i ditt hem är att det uppstår elektriska problem som kan orsaka onödiga faror och risker. I värsta fall kan dessa saker leda till fara för liv.

Ibland löser du enkelt fel med elektriciteten i ditt hem på egen hand, men väldigt ofta är problem med elen i ens hem livsfarliga – bokstavligen talat – och kräver därför hjälp av en certifierad elektriker.

På vår blogg har vi samlat mängder med artiklar om el i hemmet och vad man får, inte får, bör och inte bör göra på egen hand.

Belysning i villa, radhus och lägenhet

De flesta människor utan arbetslivserfarenhet som hantverkare klarar av att byta en glödlampa i diverse armaturer helt på egen hand. Dock rekommenderar vi att du inte fixar det själv och kontaktar oss ifall du vår mer allvarliga problem med belysningen. Det är endast ett litet ingrepp vi behöver utföra allt som oftast, men det gäller att det utförs på ett sätt som är både pålitligt och säkert för ditt hus utan att skapa risker vi anser vara onödiga för de boende.

Dåligt fungerande uttag är ett av de vanligaste elektriska problemen vi stöter på utöver trasiga lampor, något som många gånger beror på dålig anslutning längs banan. Något som är allt mer sällsynt är externa fel på elektriciteten såsom fel på elnätet, även fast det förekommer med jämna mellanrum. Oavsett vad det är för fel du upplever med din el där hemma kan vi ta reda på det och rekommendera en lösning. Att hyra in en elfirma är alltid ditt bästa alternativ – då får du en garanti för att jobbet blir utfört både bra och säkert.

Rotavdraget är också något att tänka på när du anlitar en elektriker i Stockholm för elarbeten i hemmet. Halva arbetskostnaden kan alltså dras av när elektrikern är färdig med sitt arbete. Arbetstimmar är något elarbeten till stor del består av varför detta kan leda till en utmärkt kostnadsminskning för dig. Du får oftast också garantier lämnade på utförda elarbeten – varför du bör kunna luta dig tillbaka i vetskap om att elektrikern utför ett jobb som är tryggt och professionellt.

Elektriker som jobbat på stora entreprenader

Vi tar också mindre serviceuppdrag och arbeten hos privatpersoner, även om vi i hög utsträckning arbetar med större entreprenader. Vi har varit med och installerat el för hotellägenheter, gym och industrier bland annat – man kan säga att vi har en del erfarenhet med andra ord.

Vi gör alltid vårt yttersta för att fullfölja våra åtaganden. Du som kund kommer alltid först och våra garantier är generösa – 5 års garanti får du på arbetet och 5 års garanti på material. När man arbetar med bra el är detta oerhört viktigt.

När det kommer till elinstallationer kommer säkerheten framför allt

Något som är oerhört farligt med el är att även små problem kan ha en oerhört negativ och stor påverkan på våra dagliga liv. Den genomsnittliga kompetensen en person besitter vad gäller elektriska komponenter är dessvärre sällan i närheten av tillräckligt bra för att hantera olika typer av elinstallationer som vanligtvis förekommer i ett hem. Att alla problem blir lösta med testade och beprövade metoder är viktigt – framför allt måste alla elinstallationer som utförs i ett hem ske på ett säkert sätt.

Du hittar alltid rätt kunskap och kompetens hos en certifierad elektriker som är professionell för att kunna hantera eventuella problem. Ett behörigt elföretag som utför ett elarbete ger dig som kund en trygghet du inte kan få annars – något som inte går att mäta i pengar.

När det kommer till el sker årligen mängder av olyckor – tyvärr är vissa av dessa oerhört allvarliga. Detta skulle vi säga sker oftast till följd av felkopplingar och underhåll av elinstallationer som helt enkelt är bristande.

Som privatperson har du rätt att utföra vissa elarbeten som är enklare av naturen – exempelvis byte av strömbrytare – men det är ingen bra idé att chansa i vårt tycke. Detta är något som är allt mer viktigt när det handlar om starkström.

Arbetsgrupp som är kompetent och flexibel

Vår arbetsgrupp är väldigt stor – och kompetensen är väldigt bred. Kompetensen ger oss både förmågan och flexibiliteten att utföra ett elarbete både effektivt och snabbt. Vi gör inga undantag – detta är något som gäller alla våra uppdrag, från större totalentreprenader som mindre servicearbeten av mer vardaglig karaktär.

Först när du som kund är nöjd är vi nöjda. Vi har sakta sedan starten av vårt företag kommit att bli ledande vad gäller elinstallationer i Stockholm.

En miljö- och kvalitetsplan är alltid något vi arbetar efter. Det är viktigt för oss att nyttja material som är hållbart för miljön. Detta är bara en liten del av vårt arbete med vår arbetsmiljö – något som leder till att arbetsplatsen blir tryggare och mer säker för våra anställd.a

Vi följer alltid ett kvalitetssystem – det innehåller hjälpmedel men framför allt riktlinjer som är tänkt styra kvalitén åt rätt håll. Vi kvalitetssäkrar varje enskilt projekt med en kvalitetspärm och kontrollprogram.

Elarbeten endast behöriga elektriker får utföra

Som vi nämnde ovan finns det vissa saker du får lov att sköta själv – däremot finns det vissa elarbeten som du absolut inte får lov att göra själv och där du gör bäst i att anlita en elinstallatör. Nyinstallation av uttag, fasta ledningar och strömbrytare där starkström är involverat skulle vi inte rekommendera dig försöka lösa på egen hand. Även byten från ojordade till jordade uttag.

I regel bör nyinstallationer av starkström enbart utföras av en elinstallatör som har rätt behörighet för just det du vill installera. Kortfattat så får du naturligtvis inte utöka en fast installation av el på egen hand.

Det är inte bara en bra idé att anlita någon som är behörig att utföra elinstallationer när du behöver ha tag på en expert. Du får trots allt också någon som enbart utför korrekta elinstallationer och att risken för elfel minimeras avsevärt.

En annan fördel med att anlita en behörig elektriker är förstår att de kan lämna garantier – och säkerhetsaspekten förstås – de jobbar alltid med säkerheten i första hand. Åsidosätt aldrig detta.

Olika behörigheter bland elektriker

Något du säkert har koll på är att det krävs särskild behörighet för att kalla sig elinstallatör – detta är något som regleras av elinstallatörsförordningen.

Det finns ett antal olika behörigheter bland elektriker. De olika behörigheterna är AB (allmän behörighet), ABH (allmän behörighet >1000 volt), ABL (allmän behörighet <1000 volt), samt tre former av begränsad behörighet, BB1, BB2 och BB3.

Elektriker i Stockholm med spetskompetens

Generellt sett har våra elektriker en så pass stor kompetens att en och samma person kan utföra många olika typer av elarbeten utan större bekymmer. En elinstallatör har ofta kompetensen som krävs för att även arbeta med data/tele – å andra sidan hittar du förstås elspecialister som fokuserar primärt på ett verksamhetsområde, exempelvis industrielektriker eller distributionselektriker.

Inte hittat rätt elfirma än?

Att hitta rätt hantverkare för ett arbete är aldrig lätt. På ytan känns det som alla erbjuder i stort sett samma tjänst och konkurrensen är stor. Som du förstår då är det kritiskt att du anlitar en elektriker du har förtroende för – som du vet med dig är pålitlig och som alltid är tydlig med vad ett elarbete kan tänkas kosta i förväg – innan arbetet inleds.

Det är även viktigt att elektrikern du väljer är tydlig med hur lång tid arbetet kan tänkas ta och även övriga detaljer om vad som utförts.

Behörigheten att utföra elarbetet över huvudtaget är förstås den viktigaste biten – rätt försäkringar från elfirmans sida är också viktigt.

Vi uppfyller allt ovanstående och lite till.

Så här kan en kontakt med oss se ut:

 • Du hör av dig med ett elarbete du önskar utfört via antingen mail eller telefon.
 • Vi återkommer med ett kostnadsförslag helt gratis – du behöver bara godkänna det.
 • Vi ringer dig för att boka tid som passar oss båda – sen följer vi den tiden till punkt och pricka. Har vi sagt att vi ska vara på plats klockan 4 är vi där 4.
 • Inledningsvis gör vi en grundlig analys av elsituationen. Skulle vi behöva korrigera vårt första kostnadsförslag är det nu vi gör det, beroende på om det är mer eller mindre arbete och material än vad vi beräknat från början. I väldigt många fall är elarbeten betydligt mindre än vad vi trott inledningsvis. Innan vi fortsätter får du givetvis godkänna förslaget.
 • Vi utför arbetet efter att du godkänt förslaget – sedan städar vi självklart efter oss och lämnar din villa eller fastighet snygg och prydlig.
 • Sist men inte minst skickar vi dig en faktura där beloppet inte bör överstiga vad vi kommit överens om. Vi är alltid tydliga med exakt och precis vad du betalar för när du anlitar oss.

Behöver du en elektriker i Stockholm? Kontakta oss!

Det spelar genuint ingen roll vad ärendet handlar om – felsökning, nyinstallationer av el och service – hör av dig till oss snarast!

Vårt tjänsteutbud hjälper dig lösa alla problem du kan tänkas ha med elen och lite till. Du som kund kommer alltid i första hand. Affärsidén för vårt företag är att vara en elinstallatör som åtar sig alla uppdrag oavsett storlek – stora som små.

Vi kan också komma med idéer och rekommendationer för att hjälpa er spara pengar. Detta genom att under elarbetets gång utföra åtgärder som är både miljövänliga och energieffektiva.

Vi har oerhört många återkommande kunder, men även enstaka uppdrag är förstås av intresse.

Referenser får du mer än gärna hämta in från någon av våra tidigare eller nuvarande uppdragsgivare – fråga oss bara.

Glöm inte spana in vår blogg där vi konstant publicerar nya tips kring elektricitet i allmänhet och elektriker i synnerhet.