Elektriker i Göteborg

Vi är experter på nyinstallationer av el samt underhåll och service av befintliga elinstallationer i Göteborg.

Våra elektriker erbjuder jour vid problem av mer akut karaktär.

Här är några exempel på vanliga elarbeten vi utför:

 • Felsökning/Service av kablar och ledningar
 • Jordning
 • Utökning av befintlig elcentral
 • Installation av elmätare
 • Reparation av trasiga ledningar och uttag
 • Service/Reparation av elradiatorer/luftvärmefläktar
 • Byte av dimmer och andra strömbrytare
 • Reparation och byte av lysrörsarmaturer och övrig belysning
 • Akuta reparationer, jour
 • Laddstolpar och laddboxar

Behöriga elektriker i Göteborg som sätter säkerheten först

Det finns en anledning till varför du kommit att hamna på vår webbplats – troligtvis har du ett elarbete som behöver utföras i hemmet. Då är det självklart en bra idé att börja leta efter en elektriker i Göteborg att anlita som är både behörig och auktoriserad. Se till att hitta en elektriker med rätt kompetens – en sådan kan med enkelhet åtgärda dina problem fort och därmed till en låg kostnad.

Ett råd vi konstant ger till kunder som bor i sina egna hus är att aldrig försöka sig på att utföra några elarbeten själv. Det är bäst att anlita rätt elfirma i Göteborg ögonblicket du märker att något börjar gå snett med elen där hemma. Vi har utfört elinstallationer i en mängd olika miljöer genom åren varför vi kan åtgärda eventuella problem på ett kostnadseffektivt sätt.

Oavsett hur oberoende vi tror att vi är så är elektricitet viktigt, och inte något vi hade klarat oss utan särskilt länge. Numera använder vi elektricitet till i princip allting – dygnet runt. I ditt hem har du säkert en TV, en mobiltelefon. På ditt jobb finns säkert mängder av prylar beroende på att elektriciteten fungerar som den ska. Det vore inte att ta i att säga att elektricitet numera är en naturlig del av våra liv. En dag utan elektricitet är det inte många som klarar. Därför är det kritiskt att elen är installerad korrekt i ditt hem ur säkerhetssynpunkt.

Då vi utfört hundratals jobb i Göteborg genom åren kan du enkelt ta del av referensarbeten om så önskas. Våra referenser täcker allt från servicearbeten av enklare karaktär till större installationer och renoveringar. Elarbeten vi gjort tidigare kan vara till stor hjälp, i synnerhet ifall de är relevanta för vad du ämnar utföra i ditt hem.

El i ditt hem

Elen är minst lika viktig som taket på ditt hus i princip. Som nämnt ovan så håller du säkert med om att vi alla är beroende av el i dagens samhälle. Elsäkerhet är därför något väldigt viktigt i våra hem – den går alltid före allt annat.

Ditt hem har flertalet elsystem – dessa behöver underhållas med jämna mellanrum samt se till att hållas i gott skick. När tiden för underhållning kommer – anlita en behörig och professionell elektriker i Göteborg då.

Det spelar i stort sett ingen roll vad det gäller – installation av vitvaror, elcentraler eller elpannor – även arbeten av enklare karaktär som dragning av nya kablar och kontaktar – vi hjälper dig med allt.

Elektriska problem kan vara livsfarliga och du håller säkert med om att det inte är något som får ske i ditt hem. Problem med elen i hemmet innebär risker och faror som helt enkelt är onödiga. Dessa kan i värsta fall leda till fara för liv.

Självklart finns det enklare problem med elen som uppstår i ett hem – dessa kan du säkert ta hand om på egen hand – men i extremt många fall är det inte så och problem kan därför bli farliga för liv och hälsa varför man göra bäst i att ta kontakt med en diplomerad elektriker i Göteborg.

Glöm inte ta en titt på vår blogg – där har vi samlat mängder av tips och rekommendationer för dig som ska anlita en elektriker.

Belysning i villa, radhus och lägenhet

Att byta en glödlampa i en armatur kan många klara på egen hand – men det är trots detta ingenting vi rekommenderar att man försöker sig på. Kontakta oss istället, i synnerhet ifall du får mer seriösa problem med din belysning.

Vad gäller belysning är det oftast mindre ingrepp som krävs för att problem ska försvinna, men det gäller förstås att ingreppet utförs av någon med rätt kompetens som kan göra det på ett sätt som är säkert för ditt hus utan att skapa onödiga risker.

Det finns många vanliga elektriska problem. Uttag som inte fungerar väl är ett sådant, utöver lampor som är trasiga och har slutat fungera. Många gånger beror denna typen av problem på något så simpelt som dålig anslutning längs banan. Det kan även vara externa fel på elektriciteten som fel på elnätet – men det är oerhört sällsynt. Vi har lösningarna på alla tänkbara problem me delen du har där hemma – oavsett vad du upplever. Ditt bästa alternativ är och kommer alltid förbli att anlita en elfirma – då får du dessutom en garanti för att jobbet blir utfört korrekt och med garantier.

En sak du absolut inte får glömma är ROT-avdraget när du planerar på att anlita en elektriker i Göteborg. Baserat på hur mycket skatt du betalat in under året kan halva arbetskostnaden dras av när elektrikern slutfört sitt elarbete.

Då kostnaden för en elektriker främst består av arbetstimmar kan ROT-avdraget ge dig en betydande kostnadsminskning som du säkert förstår. Dessutom lämnar elektriker alltid garantier på arbeten som utförs – detta bör göra att du känner dig lugn och kan luta dig tillbaka. Jobbet elektrikern utför kommer vara professionellt och säkert utfört.

Elektriker som jobbat på stora entreprenader

Även om vi i hög utsträckning jobbar med större entreprenader är vi förstås intresserade även av mindre serviceuppdrag hos privatpersoner. Vi har varit med och installerat el i mängder av olika projekt – bland annat i nya gym, i lägenheter som byggs, samt industrier. Vi har en väldigt bred erfarenhet kan man säga.

Att fullfölja våra åtaganden är det viktigaste vi kan göra. Detta gör att vi alltid tar dig som kund väldigt seriöst samt kan lämna dig en garanti som är generös – 5 års garanti på arbete och 5 års garanti på material. Som du förstår är dessa detaljer oerhört viktiga när man arbetar med el.

Säkerheten är viktigast vid elinstallationer

Är man inte försiktig kan problem med elen snabbt växa från att vara små till att bli oerhört stora. Just problem med elen är också extra farliga som nämnt – de kan ha inverkan på människors dagliga liv.

Den brutala sanningen är att en genomsnittlig person sällan har den kunskapen och erfarenheten som krävs vad gäller elektriska komponenter för att utföra egna elinstallationer i hemmet. Det är kritiskt att någon löser dina problem med elen i hemmet med hjälp av beprövade metoder – det finns inget alternativ till säkra elinstallationer i ett hem.

En certifierad elektriker är alltid rätt val för att kunna hantera problem med elen i ditt hem. Ett elföretag med rätt behörigheter kan utföra elarbeten som inger en trygghet du annars inte kan få – det här går förstås inte att mäta i pengar.

Det sker mängder av olyckor varje år på grund av felaktiga elinstallationer. Tyvärr har vissa av dessa olyckor dödlig utgång. Många gånger är detta tack vare felkopplingar och elinstallationer vars underhåll helt enkelt varit bristande.

Det finns vissa saker man själv får utföra i form av elarbeten som privatperson – att byta strömbrytare är en sådan. Dock är det inte så smart att chansa anser vi – i synnerhet inte när starkström är inblandat i någon form.

Arbetsgrupp som är kompetent och flexibel

Vi har en arbetsgrupp som inte bara är stor till storleken – kompetensen är minst sagt utmärkt också. Det här ger oss en enorm flexibilitet och förmåga att utföra elarbeten utöver det vanliga – som är både effektivt och snabbt utförda. Inga undantag görs – vi tänker verkligen så här när det kommer till alla jobb och förfrågningar – från större entreprenader som mindre servicearbeten av mer vardaglig karaktär.

Vi har en miljö- och kvalitetsplan, och det är av god anledning. Den hjälper oss styra vårt arbete till att bli mer hållbart varför vi enbart försöker nyttja oss av material som är hållbara för miljön. Detta är en otroligt liten del av vårt arbete med vår arbetsmiljö i syfte att göra arbetsplatsen betydligt mer säker och trygg.

Vi har ett kvalitetssystem vi följer till punkt och pricka – det består bland annat av hjälpmedel men framför allt riktlinjer som vi nyttjar oss av för att styra kvalitén åt rätt håll. Varje enskilt elarbete som utförs kvalitetssäkrar vi med en kvalitetspärm och ett kontrollprogram.

Elarbeten endast behöriga elektriker får utföra

Som vi säkert nämnt några gånger vid det här laget – det finns vissa elarbeten du får utföra själv i hemmet. Däremot finns det en mängd elarbeten som anses vara för farliga för att en privatperson utan erfarenhet ska utföra själv varför du gör bäst i att anlita en elinstallatör i Göteborg.

Försök inte installera nya uttag, fasta ledningar och strömbrytare där starkström är involverat vad du än gör på egen hand – detta gäller även byten från ojordade till jordade uttag.

Naturligtvis är det så att nyinstallationer av starkström lämpligen endast bör utföras av en certifierad elektriker med rätt behörighet för vad det är du tänkt låta installera i ditt hem. Kort och gott – en fast installation får du inte utöka på egen hand.

När du behöver ha tag på en expert är det inte bara en bra idé att anlita en behörig elektriker i Göteborg – de ser ju dessutom till att inga elfel kvarstår när arbetet är slutfört.

Garantierna som en elektriker kan lämna är förstås också en fördel. Säkerhetsaspekten är minst lika viktig – den kommer alltid först förstås.

Olika behörigheter bland elektriker

Något du säkert har koll på är att det krävs särskild behörighet för att kalla sig elinstallatör – detta är något som regleras av elinstallatörsförordningen.

Det finns ett antal olika behörigheter bland elektriker. De olika behörigheterna är AB (allmän behörighet), ABH (allmän behörighet >1000 volt), ABL (allmän behörighet <1000 volt), samt tre former av begränsad behörighet, BB1, BB2 och BB3.

Elektriker i Göteborg med spetskompetens

Vi har jobbat med el i många år och våra elektrikers kompetens är så pass bred nu att en och samma person kan utföra i storts ett alla typer av elarbeten hos oss utan större problem. Även data/tele är en kompetens många av våra elektriker har.

Generellt sett hittar du förstås specialister på el också – som primärt fokuserar på ett verksamhetsområde, exempelvis industrielektriker eller distributionselektriker.

Inte hittat rätt elfirma än?

Att hitta rätt hantverkare för ett arbete är aldrig lätt. På ytan känns det som alla erbjuder i stort sett samma tjänst och konkurrensen är stor. Som du förstår då är det kritiskt att du anlitar en elektriker du har förtroende för – som du vet med dig är pålitlig och som alltid är tydlig med vad ett elarbete kan tänkas kosta i förväg – innan arbetet inleds.

Det är även viktigt att elektrikern du väljer är tydlig med hur lång tid arbetet kan tänkas ta och även övriga detaljer om vad som utförts.

Behörigheten att utföra elarbetet över huvudtaget är förstås den viktigaste biten – rätt försäkringar från elfirmans sida är också viktigt.

Vi uppfyller allt ovanstående och lite till.

Så här kan en kontakt med oss se ut:

 • Du hör av dig med ett elarbete du önskar utfört via antingen mail eller telefon.
 • Vi återkommer med ett kostnadsförslag helt gratis – du behöver bara godkänna det.
 • Vi ringer dig för att boka tid som passar oss båda – sen följer vi den tiden till punkt och pricka. Har vi sagt att vi ska vara på plats klockan 4 är vi där 4.
 • Inledningsvis gör vi en grundlig analys av elsituationen. Skulle vi behöva korrigera vårt första kostnadsförslag är det nu vi gör det, beroende på om det är mer eller mindre arbete och material än vad vi beräknat från början. I väldigt många fall är elarbeten betydligt mindre än vad vi trott inledningsvis. Innan vi fortsätter får du givetvis godkänna förslaget.
 • Vi utför arbetet efter att du godkänt förslaget – sedan städar vi självklart efter oss och lämnar din villa eller fastighet snygg och prydlig.
 • Sist men inte minst skickar vi dig en faktura där beloppet inte bör överstiga vad vi kommit överens om. Vi är alltid tydliga med exakt och precis vad du betalar för när du anlitar oss.

Behöver du en elektriker i Göteborg? Kontakta oss!

Vi tar oss an alla typer av jobb med el i Göteborg – vare sig det gäller felsökning, nyinstallation av el eller bara service. Hör av dig till oss så fort som möjligt.

Tjänsteutbudet vi har lämpar sig för både privatpersoner och företag. Du kommer alltid i första hand som kund och vi gör allt för att lösa dina elfel. Att vara en elinstallatör som åtar sig alla uppdrag oavsett storlek i Göteborg är vår affärsidé.

Vi utfört alltid åtgärder under elarbeten menade att spara er pengar. De är både miljövänliga och energieffektiva oftast.

Återkommande kunder har vi mängder av, men även nya kunder är välkomna!

Behöver du referenser – hör av dig. Vi sätter dig gärna i kontakt med våra tidigare kunder.

Glöm heller inte spana in vår alldeles egna blogg där vi konstant lägger upp nya tips och rekommendationer kring elen i ditt hem.